Chiêu sinh khóa học Nghiệp vụ khai hải quan cơ bản, phục vụ thi chứng chỉ đại lý hải quan 0983868601

Báo vi phạm
  • Báo vi phạm

    Nếu phát hiện nội dung tin đăng vi phạm những lí do bên dưới, vui lòng báo cáo, xin chân thành cảm ơn!

  • Mã tin: CTT-DH44115
  • Địa chỉ: Số 195, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25,quận Bình Thạnh, HCM
  • Danh mục: Các loại khác
  • Giá: 3.300.000đ
Chia sẻ tin này:
Nội dung chi tiết

NGHIP V KHAI HI QUAN ĐIN T CHUN VNACCS

(Th Tc Hi Quan Quc Tế )

 

PHC V K THI CHNG CH HI QUAN NĂM 2024

Nghip v KHAI HI QUAN. Khóa hc h tr kiến thc d thi cp chng ch. Hc trc tiếp ti TPHCM

 

Kính gi: Các đơn v, cá nhân có nhu cu tham gia khóa đào to nghip v khai Hi quan đin t và thi cp chng ch nghip v Khai Hi quan

 

Thc hin Lut Hi quan năm 2014; Ngh đnh s 08/2015/NĐ-CP ca Chính ph ngày 21/01/2015 và Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 ca B Tài chính quy đnh thi hành Lut hi quan v th tc hi quan kim tra, giám sát hi quan; thuế xut khu, thuế nhp khu và qun lý thuế đi vi hàng hoá xut khu, nhp khu;

Căn c vào Khon 1, Điu 6 Thông tư s 80/2011/TT-BTC ngày 9/6/2011 ca B Tài chính và Điu 20 ca Lut Hi quan 2014, Công ty C Phn Giáo Dc Vit Nam t chc khóa đào to v Nghip v khai Hi quan cho các t chc, cá nhân có nhu cu hc và thi ly chng ch hành ngh (chng ch khai hi quan) do Tng cc hi quan cp.

 

Khóa hc s do các chuyên gia ca Tng cc Hi quan, Cc Hi quan, Trường Hi quan Vit Nam, ging dy theo đúng ni dung chương trình đào to được quy đnh ca B Tài chính.

 

1. ĐI TƯỢNG PHÙ HP THAM GIA KHÓA HC KHAI HI QUAN

– Sinh viên năm 3 hoc năm 4 chuyên ngành kinh doanh quc tế (Qun tr kinh doanh), khoa kế toán, khoa tài chính ngân hàng mun tham gia khóa hc đ có thêm kiến thc, chng ch h tr công vic trong tương lai.

– Cá nhân, t chc đang làm vic hoc có nhu cu làm vic trong môi trường hi quan.

– Cá nhân, t chc có nhu cu tr thành nhân viên đi lý hi quan.

– Sinh viên khi ngành kinh tế, k thut, lut tt nghip t cao đng tr lên có nhu cu b sung kiến thc v nghip v xut nhp khu và hi quan.

 

2. NI DUNG ĐÀO TO: Ni dung đào to bao gm 4 Phn  và 14 Chuyên Đ.

Phn 1. Pháp lut v Hi quan.

Phn 2. K thut nghip v ngoi thương.

Phn 3. K thut nghip v hi quan.

Phn 4. Quy trình th tc hi quan đi vi hành hóa xut nhp khu và thc hành KBHQ.

 

Đc bit Khóa hc này Công ty C Phn Giáo Dc Vit Nam phi hp vi công ty Thái Sơn đào to doanh nghip khai báo hi quan đin t theo chun VNACCS/VCIS trên h thng máy tính, thiết b USB Token, tài khon truy cp mng do các công ty cung cp đ hc viên thc hành khai báo trc tiếp.

Kết thúc khóa hc, hc viên s s dng thành tho H thng khai hi quan đin t chun VNACCS/VCIS và được Công ty C Phn GD Vit Nam cp chng nhn đã hoàn thành các hc phn khóa đào to nghip v khai Hi quan. Hc viên s được h tr đăng ký thi chng ch hành ngh Nghip v khai hi quan theo quy đnh ca Tng cc Hi quan.

 

3. THI GIAN VÀ ĐA ĐIM HC: Hotline 0983868601(Cô Ân)

– Thi gian đào to: 02 tháng (17 bui).

– Hình thc đào to : Online trên toàn quc + Hc tp trung

– Phương thc hc: Ch nht hàng tun (Hc c ngày). Sáng: 8h00 11h30; Chiu: 13h30 17h00

 

– Ti TP. H Chí Minh: S 195 Đường D2, Phường 25, Qun Bình Thnh

– Ti Hà Ni: Tng 2-S 451 Hoàng Quc Vit Cu Giy

 

4. HC PHÍ: 3.600.000đ/hcviên (Đăng ký trước KG gim 100.000đ)

Đăng ký theo nhóm t 5 người tr lên s có ưu đãi hc phí

 

5. CHNG NHN, CHNG CH:

– Hc viên hoàn thành khóa hc s được Công ty CP Giáo dc Vit Nam cp chng nhn hoàn thành khóa hc

– Các Anh/Ch hc viên s tham gia k thi ly chng ch nghip v khai hi quan do Tng cc Hi quan t chc hàng năm theo Thông tư s 80/2011/TT-BTC ngày 09/06/2011 ca B Tài chính.

 

6. ĐĂNG KÝ, NP HC PHÍ:

– Đăng ký trc tiếp ti văn phòng tuyn sinh:

Công ty CP Giáo dc Vit Nam

Tng 2, s 195 Nguyn Gia Trí, P. 25, Q. Bình Thnh, TP. HCM

Tng 2, s 451 Hoàng Quc Vit, TP. Hà Ni

Tng 2, nhà B, phòng B203, Trường Cao đng Duyên Hi

– Đăng ký trc tuyến:

Gi h sơ qua bưu đin đến văn phòng tuyn sinh và liên h 0983868601 đ được hướng dn np hc phí.

 

Trân trng!

 

khóa hc khai hi quan, đa ch hc khai hi quan, hc khai hi quan, tuyn sinh khóa hc khai hi quan, đào to nghip v khai hi quan, đi tượng hc khai hi quan, chng ch khai hi quan, đa ch hc khai hi quan đin t đâu ti hcm?,

 

 

 

 

 

0 0 đánh giá
Đánh giá
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Facebook Like & Chia sẻ

Hãy chia sẻ tin đăng này đến bạn bè của bạn!